Kích hoạt Office 2019 bằng mã bản quyền KMS

0 3.692

Để kích hoạt Office 2019 bản quyền, Trước tiên người dùng cần cài đặt Office 2019 trên máy tính, Nếu chưa biết cách cài đặt, các bạn tham khảo Hướng dẫn cài đặt Microsoft Office 2019IT Chia Sẻ đã chia sẻ trong bài trước. Sau khi cài xong, chúng ta đã có thể bắt đầu kích hoạt bản quyền rồi đó.

Bước 1: Bạn mở Notepad lên hoặc ra ngoài Desktop click chuột phải chọn Text Document. Sau đó copy toàn bộ đoạn code bên dưới:

Code KMS

@echo off
title Kich hoat Microsoft Office 2019 ALL Version by IT Chia Se&cls&echo ============================================================================&echo Kich hoat Microsoft Office 2019 MIEN PHI!&echo ============================================================================&echo.&echo Ho tro phien ban:&echo -Microsoft Office Standard 2019&echo - Microsoft Office Professional Plus 2019&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Dang kich hoat Office cua ban...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo Neu co bat ky cau hoi, thac mac nao? Xin vui long lien he voi IT Chia Se tai:&echo.&echo Website: ITChiase.com&echo.&echo Email: [email protected]&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Ban co muon ghe tham blog cua toi [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo Ket noi den may chu KMS khong thanh cong! Dang co gang ket noi lai ... & echo Vui long cho... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "https://itchiase.com"&goto halt
:notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Xin loi! Phien ban cua ban khong duoc ho tro.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/2HhJCYH
:halt
pause >nul

Bước 2: Lưu tệp văn bản dưới dạng tệp với phần mở rộng .cmd (Ví dụ: office2019.cmd)

Tạo file cmd office 2019

Lưu file cmd office 2019

Để thuận tiện hơn mình đã tạo sẵn file office2019.cmd bạn chỉ cần tải về và thực hiện bước 3.

Bước 3: Chạy file office2019.cmd này với quyền quản trị viên (Run as administrator).

Chạy file office 2019

Bước 4: Nếu hiện dòng chứ <Product activation successful> nghĩa là Office 2019 đã được kích hoạt thành công. Vui lòng kiểm tra lại trạng thái kích hoạt.
Lưu ý: Nếu máy tính của bạn không thể kết nối với bất kỳ máy chủ KMS nào, vui lòng thử chạy lại file office2019.cmd

kich hoat office 2019 proChúc các bạn thành công và luôn ủng hộ theo dõi IT Chia Sẻ nhé!

5/5 - (2 bình chọn)
Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.